PRÒXIMA JORNADA TÈCNICA: Producció de pistatxos en regadiu

Data: Dijous  13 de febrer de 2020

Lloc: Casal Municipal de Seròs. C/ Mossèn Ferran, 6

Hora:  19:30h

El conreu del pistatxer en regadiu és una alternativa molt interessant per la zona del Baix Segre i per altres zones on les condicions agro-climàtiques són molt propícies.

Les altes temperatures a l’estiu i el fred hivernal són necessàries pel bon desenvolupament i producció de qualitat d’aquesta espècie.

També, el pistatxer és molt exigent amb aigua i per això, una altra condició bàsica és la disponibilitat d’una bona dotació d’aigua de reg pressuritzat.

El projecte pistatxo de BAIN  facilita l’assessorament, el processat i la comercialització del pistatxo produït gràcies a un acord de cooperació vertical amb els interessats que està donant molt bon resultats des de la seva implantació en les nostres comarques.

L’any passat 2019 va entrar en producció, als 4 anys,  la primera finca de pistatxers de 15 ha., plantada el mes de març de 2015, avançant-se 1 any a les previsions i corroborant així  la bona adaptació esperada.

L’Ajuntament de Seròs i BAIN han cregut oportú organitzar aquesta Jornada per donar a conèixer aspectes principals  d’aquesta producció i d’aquest projecte.