Política de Privacitat

En ASSOCIACIÓ COOPERACIÓ RURAL PEL DESENVOLUPAMENT ACORD  ens preocupem per la privacitat i la transparència.
A continuació, us expliquem en detall els tractaments de dades personals que realitzem, així com tota la informació relativa als mateixos.

Informació completa sobre Protecció de Dades de potencials usuaris i contactes web

 1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
  ASSOCIACIÓ COOPERACIÓ RURAL PEL DESENVOLUPAMENT ACORD
  NIF: G25777541
  Travessia del Mig, núm. 10. Montsonís. Foradada. 25737. Lleida

tecnica@associacioacord.com

 1. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En ASSOCIACIÓ COOPERACIÓ RURAL PEL DESENVOLUPAMENT ACORD tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal d’atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions informatives, inclusivament per via electrònica

No es van a prendre decisions automatitzades en base de dades proporcionades.

 1. Per quant de temps conservarem les seves dades?
  Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió
 2. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
  Li vam indicar la base legal per al tractament de les seves dades:
  • Execució d’un contracte: Atendre la seva sol·licitud
  • Consentiment de l’interessat: Envia comunicacions comercials i informatives, inclusivament per via electrònica
 3. A què destinataris es comunicaran les seves dades?
  No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal o per complir el contracte de servei, com a entitats financeres
 4. Transferències de dades a tercers països
  No estan previstes transferències de dades a tercers països.
 5. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en ASSOCIACIÓ COOPERACIÓ RURAL PEL DESENVOLUPAMENT ACORD estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, ASSOCIACIÓ COOPERACIÓ RURAL PEL DESENVOLUPAMENT ACORD deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta finalitat.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

 1. Com hem obtingut les seves dades?
  Les dades personals que tractem en ASSOCIACIÓ COOPERACIÓ RURAL PEL DESENVOLUPAMENT ACORD procedeixen de: El propi interessat.

Les categories de dades que es tracten són:
• Dades identificatives.
• Adreces postals i electròniques.
• Informació comercial.

Informació completa sobre Protecció de Dades de socis / es

 1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

ASSOCIACIÓ COOPERACIÓ RURAL PEL DESENVOLUPAMENT ACORD.

NIF: G25777541
Travessia del Mig, núm. 10. Montsonís. Foradada. 25737. Lleida

tecnica@associacioacord.com

 1. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En ASSOCIACIÓ COOPERACIÓ RURAL PEL DESENVOLUPAMENT ACORD tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal gestionar la relació entre la Fundació i els seus socis. Comunicar les activitats de la Fundació i facilitar altres informacions relacionades i afins

No es van a prendre decisions automatitzades en base de dades proporcionades.

 1. Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran indefinidament mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió, i si s’escau, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals

 1. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li vam indicar la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d’un contracte: alta de soci de la Fundació
 • Compliment de les obligacions legals pròpies de la Fundació
 1. A què destinataris es comunicaran les seves dades?

No estan previstes cessions de dades a tercers, excepte les inherents a les nostres obligacions legals i a bancs o entitats financeres, amb la finalitat de realitzar el pagament de les quotes o serveis

 1. Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 1. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en ASSOCIACIÓ COOPERACIÓ RURAL PEL DESENVOLUPAMENT ACORD estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, ASSOCIACIÓ COOPERACIÓ RURAL PEL DESENVOLUPAMENT ACORD deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta finalitat.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

 1. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en ASSOCIACIÓ COOPERACIÓ RURAL PEL DESENVOLUPAMENT ACORD procedeixen de: El propi interessat.

Les categories de dades que es tracten són:
• Dades identificatives.
• Informació comercial.
• Dades econòmiques

 

Informació completa sobre Protecció de Dades de Treballadors/res

 1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

ASSOCIACIÓ COOPERACIÓ RURAL PEL DESENVOLUPAMENT ACORD.

NIF: G25777541
Travessia del Mig, núm. 10. Montsonís. Foradada. 25737. Lleida

tecnica@associacioacord.com

 1. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En ASSOCIACIÓ COOPERACIÓ RURAL PEL DESENVOLUPAMENT ACORD tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de Gestió de personal; formació; prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut; elaboració de nòmines, assegurances socials i cotitzacions

No es van a prendre decisions automatitzades en base de dades proporcionades.

 1. Per quant de temps conservarem les seves dades?

Mentre es mantingui la relació laboral amb l’entitat i durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

 1. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li vam indicar la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d’un contracte: Gestió de personal i formació
 • Compliment d’una obligació legal: Prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut; elaboració de nòmines, assegurances socials i cotitzacions
 1. A què destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • Agència Tributària, Seguretat Social i Mútua, amb la finalitat de Compliment de les obligacions legals
 • Bancs i entitats financeres, amb la finalitat de Realitzar el pagament de les nòmines
 • Fundació estatal per a la formació en l’ocupació (Fundae), amb la finalitat de Realitzar la gestió dels cursos bonificats
 1. Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 1. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en ASSOCIACIÓ COOPERACIÓ RURAL PEL DESENVOLUPAMENT ACORD estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, ASSOCIACIÓ COOPERACIÓ RURAL PEL DESENVOLUPAMENT ACORD deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta finalitat.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

 1. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en ASSOCIACIÓ COOPERACIÓ RURAL PEL DESENVOLUPAMENT ACORD procedeixen de: El propi interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades identificatives.
 • Dades professionals.
 • Dades econòmiques.

Es tracten les següents categories de dades especials: salut